ELECTRICITAT, DADES, VEU I AIGUA
  • er-01

  • ELEC-01

Electricitat

Categoria Especialista en alta tensió i baixa tensió. Instal·lacions en tot tipus d’edificis i obres del sector terciari, tant en baixa tensió com en alta tensió.

Veu i Dades

Homologacions en la classe A,B,C i D.
Instal·lació de veu i dades, cablejats o sense fils en les seves instal·lacions.

Aigua

Instal·lació d’ACS, calefacció
Protecció contra incendis

Instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, tant de tipus manual com a automàtica.