ELECTRICITAT I AIGUA
[dt_slideshow posts=”electricitat-domestica”]

Electricitat

Categoria Especialista en alta tensió i baixa tensió. Instal·lacions en tot tipus d’edificis i obres del sector terciari, tant en baixa tensió com en alta tensió.

Aigua

Instal·lació d’ACS, calefacció
Protecció contra incendis

Instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, tant de tipus manual com a automàtica.